Среда, 30 сентября 2015 19:10

Делиться радостью

Молодому задору, богатому жизненному опыту и широчайшему песенному репертуару жительницы Слуцка Валентины Яковлевны Николаенко, которой в апреле исполнится 90 лет, можно позавидовать. И слушать эту замечательную рассказчицу можно бесконечно. Оказалось, что Валентина Николаенко – землячка Никиты Хрущева.
Среда, 30 сентября 2015 19:06

Ці бу­дзе ў Са­лі­гор­ску «Са­ля­ны БУМ»?

«Да мо­ла­дзі — з ве­рай і на­дзе­яй» — так наз­ва­лі ма­ла­дзёж­ны фо­рум, які ад­быў­ся ў Са­лі­гор­ску. Юна­коў і дзяў­чат ўра­зіў няз­вык­лы фар­мат раз­мо­вы: да­рос­лыя не па­ву­ча­лі, не ха­ва­лі­ся за агуль­ны­мі фра­за­мі, а ім­кну­лі­ся да шчы­ра­га ды­я­ло­гу і да­лі ім маг­чы­масць за­даць свае «да­рос­лыя» і «неў­доб­ныя» пы­тан­ні.
Среда, 30 сентября 2015 18:58

«Шелковый путь» Аиды Имангулиевой

Она была первой женщиной, которая занимала пост директора Института востоковедения Национальной академии наук Азербайджана. А ее научные труды и сегодня ценнейший материал для тех, кто изучает культуру арабского Востока.
Среда, 30 сентября 2015 18:41

Зды­май вэ­люм, ідзі спаць!

Нуд­ны во­сеньс­кі дождж не сці­хаў дру­гі ты­дзень. Ду­ба­сіў па да­хах, вок­нах, раз­мы­ва­ю­чы сцеж­кі і пе­ра­тва­ра­ю­чы не­за­ас­фаль­та­ва­ную гра­вій­ку ў коў­зкі лі­но­ле­ум. «Яшчэ дзень та­ко­га над­вор’я, і да на­шай вёс­кі не дой­дзе ні­вод­ная ма­шы­на», — пе­ра­жы­ва­ла цёт­ка Воль­ка, што ме­ла­ся ад­да­ваць у вы­хад­ныя дач­ку за­муж.
« Ноябрь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Год малой родины

II Европейские игры

Молодежная политика

 

Телефон доверия

Подписка

 

Система «Расчёт»