Четверг, 31 декабря 2015 11:22

Любімае свята ўсіх пакаленняў

Блі­шчыць роз­на­ка­ля­ро­вы­мі аг­ня­мі ёл­ка, на пад­ва­кон­ні вя­сё­лая мал­пач­ка і пад­свеч­ні­кі, на дзвя­рах — зва­ноч­кі. «Ну, пры­ся­дзь ты ўжо, ад­пач­ні», — даю ка­ман­ду са­ма са­бе. І ў той жа час лі­ха­ман­ка­ва ду­маю пра тое, што на га­лоў­ны ат­ры­бут Но­ва­га го­да трэ­ба бы­ло б па­ве­сіць ма­ле­неч­кі блак­но­цік.
Среда, 21 октября 2015 17:26

Ста­рое дрэ­ва

Іх ха­та ста­я­ла на­вод­шы­бе і сва­ім ага­ро­дам упі­ра­ла­ся ў сця­ну ма­гут­на­га ле­су. Вяс­ной ён ра­да­ваў ма­ла­дзень­кай ліс­то­таю, ле­там — пту­шы­ны­мі спе­ва­мі. Вяс­коў­цы збі­ра­лі тут ле­ка­выя тра­вы і яга­ды, а блі­жэй да во­се­ні — гры­бы: іх су­шы­лі, ма­ры­на­ва­лі, са­лі­лі.
Четверг, 16 октября 2014 00:00

Вясёлы характар

Цяпер практычна ля кожнай вёскі, што стаіць уздоўж бойкай дарогі, ёсць свае міні-кірмашы. Чаго толькі людзі там не прадаюць: бульбу, капусту, цыбулю, яблыкі, грыбы, ягады. Ну і, канешне ж, мёд. На які колькі дзён таму спакусілася і я.

Год малой родины

II Европейские игры

Молодежная политика

 

Телефон доверия

Подписка

 

Система «Расчёт»