Марина СЛИЖ

Марина СЛИЖ

Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Среда, 14 октября 2015 16:20

Урокі жывапісу па-кітайску

Кітайскую тэхніку жывапісу Марына Эльяшэвіч пачала асвойваць тры гады таму. Вучылася ёй у Маскве, Стамбуле, Пекіне. І, набраўшыся вопыту, стала праводзіць майстар-класы для дзяцей з усёй Беларусі. З праектам «Сэрца зямлі маёй» гродзенская мастачка наведала Маладзечна.
Рубрика
Среда, 14 октября 2015 15:34

Род­ныя сце­ны

Баць­коў­скі дом Тац­ця­на па­кі­ну­ла ў 20-га­до­вым уз­рос­це. Па­е­ха­ла, як і ты­ся­чы яе ра­вес­ні­каў, ас­вой­ваць Поў­нач, за­раб­ляць гро­шы. Баць­кам ска­за­ла, што праз пяць год вер­нец­ца ў род­нае мяс­тэч­ка, якое так лю­бі­ла.
Понедельник, 12 октября 2015 20:31

За мірны дзень і надзейнае заўтра

На Кааператыўным выбарчым участку, што размясціўся ў памяшканні Красненскага сельвыканкама, ажыўлена было з самай раніцы. І маладыя, і больш сталыя жыхары аднаго з самых вялікіх населеных пунктаў Маладзечанскага раёна ішлі сюды цэлымі сем’ямі. Каб выканаць свой грамадзянскі абавязак і прагаласаваць за мірнае, спакойнае жыццё, за працвітанне сваёй Бацькаўшчыны.
Рубрика
Суббота, 10 октября 2015 09:56

Вместе нам все по плечу

Молодечненская районная организация РОО «Белая Русь» объединяет в своих рядах более 4 тысяч человек. И старается всегда быть в центре значимых событий в стране.
Рубрика
Четверг, 08 октября 2015 08:46

Хто ў лес па гры­бы, а хто — па па­чуц­ці

На ляс­ной да­ро­зе ся­род ні­зень­кай траў­кі шу­каю мас­ля­кі. «Ды са­дзі­ся ты ў ма­шы­ну», — нер­ву­ец­ца муж, які даў­но ўжо пас­пеў аба­бег­чы ўсе грыб­ныя мес­цы і зра­зу­меў, што сён­няш­няе «ці­хае па­ля­ван­не» бу­дзе без тра­фе­яў. Пры­знац­ца, ве­да­ла гэ­та і я. Про­ста, за­ча­ра­ва­ная фар­ба­мі во­се­ні, не ха­це­ла вяр­тац­ца ў го­рад, дзе ча­ка­лі кух­ня, неп­ра­са­ва­ная бя­ліз­на і яшчэ про­ць­ма роз­ных спраў.
Среда, 30 сентября 2015 18:41

Зды­май вэ­люм, ідзі спаць!

Нуд­ны во­сеньс­кі дождж не сці­хаў дру­гі ты­дзень. Ду­ба­сіў па да­хах, вок­нах, раз­мы­ва­ю­чы сцеж­кі і пе­ра­тва­ра­ю­чы не­за­ас­фаль­та­ва­ную гра­вій­ку ў коў­зкі лі­но­ле­ум. «Яшчэ дзень та­ко­га над­вор’я, і да на­шай вёс­кі не дой­дзе ні­вод­ная ма­шы­на», — пе­ра­жы­ва­ла цёт­ка Воль­ка, што ме­ла­ся ад­да­ваць у вы­хад­ныя дач­ку за­муж.
Вторник, 29 сентября 2015 13:13

Вывести на чистую воду

Строительная авария, в результате которой обрушилась подпорная стена тротуарной дорожки, произошла 27 сентября в Молодечно. Обломками травмирована 28-летняя женщина, которая в это время проходила мимо.

Рубрика
Суббота, 05 сентября 2015 00:00

Мой край

Набліжаецца важны момант у жыцці краіны ў цэлым і кожнага з нас. 11 кастрычніка адбудуцца выбары Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. І гэта, без перабольшвання, знакавая падзея для ўсіх жыхароў нашай шматнацыянальнай краіны.

Напярэдадні выбараў мы вырашылі пацікавіцца ў жыхароў Міншчыны самага рознага ўзросту, чаму яны будуць браць у іх удзел.

Вторник, 01 сентября 2015 03:37

Зорнае неба Івана Сяргея

Першую падзорную трубу маладзечанец Іван Сяргей узяў у рукі дзесяцігадовым хлопчыкам. І сам таго не заўважыў, як дзіцячае хобі перарасло ў сталае захапленне метэорнымі патокамі і пераменнымі зоркамі, больш за тысячу з якіх ён зарэгістраваў на сваё імя. 

Рубрика
Четверг, 20 августа 2015 14:59

Галасы ўначы

Позні вечар. На вуліцы 29 градусаў цяпла, у кватэры, здаецца, усе 40. Варочаюся з боку на бок, лічу «сланоў», а сон усё не ідзе і не ідзе. І ўжо сама не магу зразумець, ці то гарачыня таму прычынай, ці то галасы, музыка і піск тармазоў, што ўлятаюць у адчыненае акно з Цэнтральнай плошчы горада.

Год малой родины

II Европейские игры

Молодежная политика

 

Телефон доверия

Подписка

 

Система «Расчёт»